Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258

Warning: Creating default object from empty value in /home/andar/domains/andar-ogrod.pl/core/mtsModuleManager.php on line 258
REGULAMIN - Andar zieleń i budownictwo

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym ANDAR zamieszczonym pod adresem internetowym  http://www.andar-ogrod.pl, zwanym dalej sklepem.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Właścicielem sklepu działającego pod adresem www.andar-ogrod.pl jest firma ANDAR. Podmiot ma siedzibę w Przybysławicach, Brzozówka ul. Spacerowa1 , kod pocztowy 32-088. W Głównym  Urzędzie Statystycznym zarejestrowana pod numerem: REGON : 351400070. ANDAR  jest podatnikiem podatku od towarów i usług ( VAT ) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP : 655-136-96-90. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18, w  soboty 9-14 tel/fax. +48 12 419 48 87.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Zakupów można dokonywać przez Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, Przesyłki nie są wysyłane w sobotę, niedzielę i święta. Zamówienia złożone w tym czasie wysyłane będą w ciągu 5 dni roboczych.

II. SPRZEDAŻ

 1. Wszystkie ceny są cenami brutto podawanymi w złotych polskich wraz z podatkiem VAT bez ujmowania kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Zakupy w wysyłkowym sklepie ANDAR mogą dokonywać jedynie osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych.
 3. Niezbędnym warunkiem zakupu towarów w wysyłkowym sklepie ogrodniczym ANDAR jest wypełnienie danych osobowych wraz z podaniem adresu w procesie rejestracji. Dane do wystawienia faktury VAT należy podać w uwagach bądź przesłać drogą mailową. Dane osobowe oraz dane firmy są przechowywane i zgodne z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 4. Po złożeniu przez klienta zamówienia generowana jest automatyczna wiadomość e-mail, mająca na celu powiadomienie o dotarciu zamówienia do sklepu.
 5. Towar zostaje wysłany w pierwszym w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty, a czas realizacji zamówienia dostępnego towaru łącznie z przesyłką wynosi od 3 do 10 dni. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie.
 6. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

10.  W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ANDAR ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

11.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

12.  ANDAR w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

13.  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronie sklepu.

14.  Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

15.  Kupujący może wybrać jedną z dostępnych opcji przesyłki towaru.

16.  Zapłaty za towar można dokonać za pomocą przedpłaty na konto bankowe sklepu.

17.  Realizację zamówień towarów z opcją wysyłki za granicę Polski, wykonujemy w formie przedpłaty za wysyłkę, po uzgodnieniu kosztu wysyłki i asortymentu.

 

II.1. Koszty dostawy:

 

 1. Koszt dostawy widoczny w podsumowaniu zakupów, jest sumą przybliżonych wskaźników wag towarów przyjętą do wyliczenia kosztu wysyłki towaru. Brak wskaźnika wagi przy kupowanym towarze oznacza, że towar należy odebrać osobiście w siedzibie sklepu lub koszt wysyłki należy uzgodnić. Minimalny koszt wysyłki stanowi cenę nie niższą niż ekwiwalent 1 kg wagi przesyłki.
 2. Odbierając towar bezpośrednio w siedzibie sklepu, w godzinach otwarcia sklepu, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za kompletację zamówienia.
 3. Termin dostarczania przesyłki określa regulamin firm spedycyjnych, Poczty Polskiej i kurier GLS. Pomimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się firmy spedycyjnej z terminu dostawy towaru, określonego w regulaminie.

II.2. Sposób zapłaty - Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. Płatności – drogą elektroniczną - poprzez serwis platnosci.pl kartami: Visa, MasterCard/EuroCard (za wyjątkiem systemu Maestro), JCB, Dinners Club, Polcard (za wyjątkiem Polcard Bis), mTransfer (BRE Bank mBank), usługę Płacę z Inteligo (bank PKO BP), MultiTransfer (BRE Bank MultiBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), ING Online (ING Bank), BPH, Deutsche Bank, Nordea, z zastrzeżeniem, iż koszty obsługi systemu płatności platnosci.pl w wysokości 3% wszystkich kosztów związanych z dokonaną transakcją pokrywa Kupujący.
 2. Przelew bankowy – przedpłata na konto bankowe. Po otrzymaniu potwierdzenia ze sklepu ANDAR o przyjęciu zamówienia należy dokonać przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podany numer rachunku bankowego w terminie do 5 dni roboczych. Brak zapłaty, kontaktu lub uzgodnienia innego terminu powoduje, że po 10 dniach zamówienie zostaje usunięte z listy oczekujących do realizacji.

 

DANE DO PŁATNOŚCI DROGĄ PRZELEWU BANKOWEGO:

konto nr: 49 1140 2017 0000 4102 0863 1071 (BRE BANK SA)

odbiorca: ANDAR

adres odbiorcy: Brzozówka, ul. Spacerowa 1, 32-088 Przybysławice

 

3. Gotówką – wyłącznie przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.

Bieg realizacji zamówienia następuje od daty bankowego potwierdzenia wpłaty należności za zamówienie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zamówiony towar wysyłamy do pięciu dni roboczych od otrzymania przelewu zapłaty, czas ten jest uzależniony od dostępności towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu. Do wysyłanego towaru dołączany jest dowód zakupu - paragon lub na życzenie klienta Faktura VAT ,dane do faktury proszę podać w uwagach lub e-mailem, oraz inne dokumenty - gwarancja, instrukcje, itp...

II.3. Korespondencja

 1. Sklep internetowy ANDAR prowadzi korespondencję e-mailową z klientem, mającą na celu usprawnienie procesu zakupu towarów. W ramach korespondencji na adres podany przy logowaniu kupujący otrzymuje wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie wiadomości zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę oraz wybrany przez klienta sposób płatności i dostarczenia, a także dane odbiorcy wraz z adresem, pod który należy dostarczyć przesyłkę.
 2. Klient otrzymuje od sklepu ANDAR wiadomości e-mail w przypadku potwierdzenia zamówienia, częściowej kompletacji zamówienia, kompletacji i wysłania zamówienia oraz w przypadku anulowania zamówienia.
 3. Klient otrzymuje informację od sklepu ANDAR potwierdzającą złożenie zamówienia w momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów wraz ze sposobem płatności i odbioru. Zawiera ona link służący do potwierdzenia zakupu.III. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

 

 1. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania, jednakże fakt ten należy zgłosić poprzez kontakt e-mailem na adres sklepu biuro.andar@gmail.com.
 2. Sklep udziela gwarancji zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania w przypadku, gdy towar dojdzie wadliwy lub z oznakami wyraźnie obniżonej użyteczności.
 3. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", z towaru można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany, w żaden sposób użytkowany, musi być ponadto zwracany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwroty prosimy kierować na nasz adres  z dopiskiem „zwrot”. ANDAR dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą VAT.
  1. Reklamacja powinna być poprzedzona kontaktem ze sklepem w celu wyjaśnienia usterek towaru. Fakt rezygnacji należy zgłosić pisemnie lub mailowo podając datę wysyłki zwracanego towaru podając niezbędne dane wymagane do dokonania przez sklep skutecznego zwrotu należności na konto bankowe kupującego (dane adresowe i numer konta).
  2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
  3. Wszystkie niezawarte w regulaminie i sporne sprawy rozwiązywane będą w drodze negocjacji lub rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla zamieszkania kupującego-klienta sklepu.
  4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy  nie obowiązują, gdy produkt uległ uszkodzeniom mechanicznym pochodzenia zewnętrznego. Przed odbiorem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić  protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą  w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie .
  6. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

10.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego będą zwracane przez sklep natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Zwroty prosimy kierować na nasz adres  z dopiskiem „reklamacja”.IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę , sklep www.andar-ogrod.pl może informować o nowych produktach i usługach oraz oferowanych promocjach .
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu ANDAR są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych ( konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia  w sklepie internetowym pod adresem www.andar-ogrod.pl  i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Sklep ANDAR zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu, która  wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w sklepie internetowym, dlatego Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji postanowień regulaminu..